Änglar

Det är svårt eller kanske till och med omöjligt att bevisa änglars existens. Ändå är vi så många som tror/vet att de finns. Och i vilken presentbutik du än går in i så tror jag att du kan hitta något med en ängel på. Det finns också flera böcker skrivna av människor från hela världen som alla påstår sig ha kontakt med änglar. 

Jag är själv ganska säker på att jag har kontakt med änglar ibland. Men eftersom de inte syns så att jag kan ta på dem är det svårt att veta om det är verklighet eller fantasi. Men för mig spelar det inte så stor roll. De gånger jag upplevt "kontakt" med änglar så har det varit glädje och kärlek till 100%. "Mina" änglar kommer till mig när jag behöver svar på frågor eller bara piggas upp. 

Jag har flera av Doreen Virtues lekar med änglar och de tycker jag är fantastiska. De ger alltid tydliga svar som är lätta att förstå. Jag har flera gånger funderat på hur det kan komma sig att just det kortet kommer fram, kortet som precis ger mig svar som jag förstår. Det finns ju så många kort i en kortlek och flera av dem skulle inte passa alls som svar. Ändå kommer det nästan varje gång ett kort som är relaterat till de frågor jag ställer. Jag vill tro att det är änglarna som hjälper mig att välja "rätt" kort. 

Enligt mig och i min värld är det inte längre en fråga om de finns. Jag är säker på att de finns, trots att jag inte har några bevis för det. 

 

Lämna en kommentar