Arbeta med mål

Datorer i all ära, men inget går upp mot vanligt papper och penna. När jag skriver ner mina mål och drömmar så är papper och penna ovärderligt. Helst vill jag ha flera olika färgpennor till hands.

Så här gör jag när jag arbetar med mina mål:

Jag skriver först ner alla önskningar hur som helst på ett papper. Gärna som en mindmap för att få bättre översikt. Därefter ordnar jag önskningarna/målen i olika kategorier. Kategorierna kan man göra lite som man tycker. När jag mådde dåligt fick jag av en coach fem grupper, men jag har sett andra som delar in i upp till nio grupper. En smaksak, men själv brukar jag använda en mix av olika “läror” och dela in i följande kategorier:pilar-maltavla

  • Familj
  • Arbete
  • Ekonomi
  • Personlig utveckling
  • Hälsa
  • Fritid/kreativitet
  • vänner/ samhällsengagemang

Jag brukar ge varje kategori en färg. Så alla hälsomålen är kanske gröna och alla som handlar om famljen rosa. Att dela in i olika färger gör det lättare att se om det är någon kategori som har väldigt många önskningar och kanske därför måste ses över lite extra. Dessutom har ju färger en positiv inverkan på det mesta, men det är en helt annan sak som får komma i ett annat inlägg….

Lämna en kommentar