Gud

Varför finns Gud med i den här berättelsen och vad är det för en Gud? Måste man ha en särskild tro för att läsa texterna?

-Självklart kan vem som helst läsa texterna oavsett vilken religion man tillhör. Den Gud vi möter i berättelsen liknar inte riktigt någon av de Gudar vi ser i de klassiska religionerna. Den Gud som finns med i berättelsen är mer en personlig Gud, inte en stor världsskapande Gud.

I bibeln står det till och med “din Gud” på flera ställen och det är denna “din Gud” som finns med i berättelsen. Ett av mina favoritcitat ur bibeln hänvisar till “Min Gud”; Mika 6:8.

Människa, du har fått veta vad det goda är, det enda Herren begär av dig: att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud.

Varför finns då Gud med i berättelserna? Helt enkelt därför om man får kontakt med sin egen Gud, då har man alltid tillgång till någon som kan vägleda en, en som kan ge kärlek och tröst. Min Gud har hjälpt mig och jag hoppas att du med hjälp av berättelsen om Sofie kan få kontakt med din Gud så att du också kan få uppleva den största kärleken. (Okej, jag vet det låter lite flummigt, men snälla, ge det en chans, du kommer inte att ångra dig)

I följande inlägg träffar vi Gud: