Linda breven

Hej!

Jag har bestämt mig för att i fortsättningen skriva här i brevform.

I nya testamentet skrev Paulus flera brev till olika församlingar och personer. Han skrev bland annat till de boende i Filippi, Korinth och Rom och de breven kallar vi nu Filipperbrevet, Korinterbreven och Romarbreven. Välkända brev alla.

Vem skriver jag till? De boende i Kiruna, Jönköping eller Lund? Till de boende i Sverige kanske? Då skulle breven kallas Sverigebreven om man skulle följa Bibelns exempel. Men det passar inte tycker jag.

Paulus skrev ju till enskilda personer också. Han skrev till Timotheos, Filemon och till Titus. De breven kallar vi Timotheosbreven, Titusbrevet och Till Filemon. Jag skriver inte till någon speciell person, inte mer än till mig själv. I så fall skulle mina brev heta Linda breven. Det låter mycket bättre än Sverigebreven.

Det är ju inte bara Paulus som skrivit brev i nya testamentet. Jakob, Petrus, Johannes och Judas har också brev med i den heliga boken. Och deras brev kallas ju för vad författarna heter; Jakob, Petrusbreven, Johannesbreven och Judas. Och i mitt fall skulle ju mina brev återigen kallas för Lindabreven.

Egentligen spelar det inte så stor roll vad breven kallas. Det är bara ett sätt för mig att klargöra vem jag skriver för. Och jag tyckte det var lite roligt att jämföra med Bibelns brev.

Jag kommer alltså att skriva en serie med brev till mig själv, men som jag låter andra tjuvläsa om de vill.

Nu ska jag skicka en fråga till ”mitt” Jehovas vittne. Jag är inget vittne och tänker inte bli det, men de är ganska bra på att förklara saker som står i Bibeln som jag inte begriper. Nu har det dykt upp en sådan fråga som jag hoppas att hon kan hjälpa mig med.

Lämna en kommentar