Viktiga ämnen ur berättelsen

Berättelsen om Sofie berör flera viktiga ämnen. Det är allt från Gud till depression. Alla ämnen är viktiga, och behöver belysas från olika håll. Jag har gjort en lista med några av de ämnen som berörs i texterna så att du lätt kan hitta till ett avsnitt som handlar om det som berör dig mest just nu.

Bland annat dessa ämnen kan du läsa om i berättelsen om Sofie: